Advies

Gerda van Dijk heeft zich vanaf 1996, als management consultant gespecialiseerd in strategie-, organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Eerst heeft zij bij een middelgroot organisatie advies bureau gewerkt waarvan de laatste 4 jaar als partner. In 2008 heeft zij zich gevestigd als zelfstandig management consultant, docent en spreker onder de naam NOSCERE. NOSCERE staat voor het willen leren kennen, het doordringen tot de kern van complexe vraagstukken.

Publieke organisaties die opereren in een veranderend speelveld dat gedomineerd wordt door politiek, markt en ‘burgers’ of ‘klanten’ staan bij haar centraal. Maar ook het internationale bedrijfsleven behoort tot haar opdrachtenportefeuille.

Haar werkwijze gaat uit van de aanwezige (on)bewuste kennis en inzichten die de organisatie zelf heeft en de onderliggende dynamiek die speelt. Ze benadert organisaties vanuit een ecologisch perspectief. Als consultant ondersteunt zij organisaties met kennis van zaken zodat deze zelf (weer) betekenis geven aan hun handelen en werkwijze en als organisatie maatschappelijke waarde creëeren.

Haar activiteiten als management consultant omvatten vraagstukken als:

– Zelfevaluaties en leiderschapsontwikkeling van Toezichthouders, Besturen, Directie- en Managementteams
– Strategie ontwikkeling en strategische heroriëntaties, incl. event. de betekenis van de EU
– Ontwerp en opzet van (nieuwe) (fusie)organisaties, samenwerkingsverbanden, ketens en netwerken
– Organisatieontwikkeltrajecten en verandermanagement o.a. herstructurering en cultuurtrajecten
– Stakeholdermanagement vraagstukken

Referentie organisaties zijn o.a.:

Ministeries, Advies- en Onderzoeksraden (o.a Onderzoeksraad voor Veiligheid en Adviesraad Zorg en Welzijn), Provincies, Gemeenten, Politie, Brandweer, Universiteiten, Onderzoeksinstituten, Centraal Veterinair Instituut, Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL), ROCs, VO-Raad, Kadaster, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), NUON, Vakbonden, Pensioenfondsen, Bedrijfsleven (Unilever, AVEBE, AKZO-Nobel, SESvanderHave, VION), Meander Medisch Centrum, Vivium zorggroep, Flevo Ziekenhuis, UMC St Radboud, Brabant Medical School, Pieter Baan Centrum, Forensisch Psychiatrische Dienst, USUS, K2, Boer&Croon, Haskoning, AEF, Woningbouwcorporaties, Jeugdzorginstellingen (Oosterpoort, Basegroep), Zorg en Welzijnsinstellingen (Amarant, MEE, BrabantZorg, Tactus), KNCV Tuberculose Fonds.