CV

Gerda van Dijk studeerde Biologie aan de Wageningen Universiteit. In 1991 is ze aan dezelfde universiteit gepromoveerd als aquatisch ecoloog. Ze heeft ruim 10 jaar onderzoek en onderzoekmanagement ervaring opgedaan o.a. bij het RIVM. Zij raakte daarbij gefascineerd door de dynamiek die eigen is aan organisaties en organisatievraagstukken. In 1996 heeft ze de overstap gemaakt naar Leiderschap, Management en Organisatie.

Leiderschap, Management en Organisatie
Eind 1996 is Gerda gestart als management consultant bij een middelgroot organisatie advies bureau. Ze heeft er tot 2008 gewerkt; de laatste 4 jaar als partner. Daarna heeft zij zich gevestigd als zelfstandig management consultant/docent/spreker en NOSCERE opgericht. NOSCERE staat voor het willen leren kennen, tot de kern doordringen van complexe vraagstukken.

Docent/spreker
Sinds 2001 combineert Gerda haar consultancy activiteiten met (gast)docentschappen bij diverse universiteiten en opleidingsinstituten. Van 2007 tot 2013 was zij parttime verbonden aan Tias als Academic Director van de Executive Master Public Management en Directeur van het Leadership Development Centre. In 2013 heeft zij de overstap gemaakt naar de Vrije Universiteit als Directeur van Het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership onderdeel van de School for Business & Economics.
Gerda is een veelgevraagd spreker.

Onderzoek
De eerste 10 jaar van haar wetenschappelijke carrière, als aquatisch ecoloog, heeft Gerda onderzoek gedaan naar de effecten van landgebruik en lozingen van toxische stoffen op het functioneren van aquatische ecosystemen; meren en rivieren. Sinds haar overstap naar Leiderschap, Management en Organisatie doet ze onderzoek naar het functioneren van organisaties vanuit een ecologisch perspectief.
In de periode 2013-2018 was ze tevens hoogleraar ‘Organisatie Ecologie’ aan de School for Humanities, van de Tilburg University. Sinds 1 oktober 2016 is Gerda benoemd als hoogleraar ‘Publiek Leiderschap‘ aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. De dagelijkse praktijk van organisaties vormt het onderzoeksonderwerp voor haar en haar buitenpromovendi.

Management en Bestuur
Sinds september 2013 is Gerda van Dijk Directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership, School for Business and Economics (SBE) Vrije Universiteit, Amsterdam. Het Zijlstra Center draagt door academisch onderzoek en onderwijs bij aan de verbetering van bedrijfsvoering, toezicht en leiderschap van (semi-)publieke organisaties, met de ambitie om de maatschappelijke waarde van deze organisaties beter zichtbaar te maken en te vergroten

En verder:
Nevenfuncties:
Gerda is Lid Raad van Commissarissen van Vitens, Lid van de Monitoring Commissie Pensioenfondsen MCPF, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVTZ en Lid van de Raad voor Dieraangelegenheden RDA. Tot 1 januari 2020 was zij vice-voorzitter van de Onafhankelijke Kwaliteitscommissie Waddenfonds, tot 1 november 2020 lid van de Raad van Toezicht van het Summa College.

CV Gerda van Dijk 2020