Inspirerend Leiderschap voorbij de Regels

In een wereld die steeds ingewikkelder wordt, is de roep om leiderschap begrijpelijk. Maar wat vraagt deze tijd eigenlijk van leiderschap? In de Dieslezing voor de Universiteit voor Humanistiek (UvH) die ik 29 januari 2020 mocht houden, geef ik een schets van gevraagde leiderschapskwaliteiten en wijs ik er op hoe belangrijk het is om menselijke waarden niet ondergeschikt te maken aan korte termijn resultaten, regels en systemen.

Dieslezing UvH Inspirerend Leiderschap Gerda van Dijk

zie ook de website van de UvH