Toezichthouden voorbij de codes

Governance codes zorgen voor richting en transparantie in rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, verantwoording en werkwijzen. Te veel regels leiden echter vaak tot afvinkgedrag. Zo ontstaat er een gat tussen papier en de dagelijkse werkelijkheid. Dé uitdaging voor bestuurders en toezichthouders is dan ook dat zij met diversiteit kunnen omgaan, een meervoudige waardenafweging weten te maken en hun leiderschap daarin blijven ontwikkelen. Ofwel: toezichthouden voorbij de codes. Dat vraagt bezinning op strategisch partnerschap, integriteit en leiderschap.

Gerda van Dijk, Rob van Eijbergen en Rienk Goodijk (2019). Toezichthouden voorbij de codes. Goed Bestuur & Toezicht 2, 2019, p. 41-46

Toezichthouden voorbij de codes