De Stille Revolutie: Flexibilisering van de Arbeidsmarkt

Zelfstandige professionals, met specifieke kennis, kunde en/of vaardigheden die voor kortere of langere tijd kunnen worden ingehuurd, hebben zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op de arbeidsmarkt. Sommige economen stellen dat deze vorm van ondernemerschap als economische factor uitgroeit tot 1/3 van de totale economie, naast het op productie (maakindustrie) en op diensten gerichte gedeelte. Bedrijven roepen om verdergaande flexibilisering om de concurrentie met het buitenland aan te kunnen. Maar wat betekent flexibilisering voor strategisch personeels- en talentmanagement?
En wat gaat HR daar nu aan doen?

door L. Witvliet & G.M. van Dijk (2012) in HR Strategie, juli 2012, p. 14-17

Flexibilisering van de arbeidsmarkt