Game of Thrones, regels en bedoelingen

Op woensdag 21 maart 2018 heb ik mijn oratie ‘Game of Thrones, regels en bedoelingen’ gehouden, als hoogleraar Publiek Leiderschap aan de Vrije universiteit Amsterdam. In mijn rede ga ik in op de haast onmogelijke dynamiek van regels en bedoelingen waarin publieke leiders zijn terechtgekomen. De kern van het betoog is dat publieke leiders onderscheid moeten kunnen maken tussen reflex en reflectie.

Aan de hand van een praktijkstudie, theorie en fictie, de Amerikaanse tv serie Game of Thrones, laat ik zien wat er gebeurt als leiders vanuit reflex handelen. Daarbij komen de actuele leiderschapsthema’s voor publieke leiders aan de orde namelijk: de complexiteit van het speelveld waarbinnen de publieke leider opereert en wat leidt tot het einde van de leider als held, de onmogelijkheid om te plannen en de onvoorspelbaarheid van macht.

Hier als pdf te downloaden:

Game of Thrones, regels en bedoelingen

oratie Gerda van Dijk -