Reflective practitioners maken complexiteit hanteerbaar

Organisaties worden tegenwoordig beschouwd als complexe, non-lineaire systemen, waarin resultaten van acties en interventies principieel onvoorspelbaar zijn. Wanneer alles met elkaar samenhangt, wat betekent dit dan voor evidence-based management en consulting? Hoe kunnen we optimaal gebruikmaken van informatie als wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van beroepsbeoefenaren en gebruikers? In dit artikel staan de reflective practitioners en buiten-promovendi centraal; omdat zij bij uitstek in staat zijn om deze bronnen toe te passen.

Artikel verschenen in M&C 2 2017 geschreven met de collega’s van de Tilburg University; Gerda van Dijk, Rens van Loon, John Goedee en Freek Peters

M&C-reflective-practitioners