Organisatie Ecologie: Eenvoud in Complexiteit

Een ecologisch perspectief op organisaties

Inaugurele rede
verkort uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Organisatie Ecologie’
aan Tilburg University, op 21 maart 2014.

Oratie Gerda van Dijk