Organisaties als levende systemen

Net als levende organismen kennen organisaties een levenscyclus. In de levenscyclus zijn vier opeenvolgende fasen met een eigen organisatieklimaat te onderscheiden. Wijkt het huidige bedrijfsklimaat af van de gewenste, dan is een transitie nodig. Een effectieve veranderstrategie sluit intelligent en strategisch aan op de onderliggende organisatiedynamiek. Het denken in organisaties als levende systemen biedt een dynamisch perspectief op (re)organiseren en HRM: van instrumenteel naar strategisch.

door G.M. van Dijk en F. Peters (2011) in HRM Handboek, November 2011.

‘Organisaties als levende systemen’