Leidend Onderwerp. UN Principles for Responsible Management Education.

De huidige financieel-economische, ecologische en – misschien wel vooral – sociologische, antropologische en ethische vraagstukken, vragen om leiderschap met duurzaamheid als kernbegrip.
De vraag is of (en hoe) business schools en opleidingsinstituten hiervoor verantwoordelijkheid nemen en naast managementontwikkeling, leiderschapsontwikkeling vorm en inhoud geven. Op basis van de Principles for Responsible Management Education beschrijven de auteurs vijf principes
als leidraad voor het curriculum voor leiderschapsontwikkeling.

door Gerda van Dijk & Jo Caris (2011) in Tijdschrift voor Management Development, winter 2011.

Leidend Onderwerp