EU: Gemeenschap van beleid en wetgeving.

In deze tijd van financieel-economische crisis domineren economen de dagelijkse berichtgeving over de agenda van de Europese Unie. Toch gaat het werk van de EU op andere terreinen gewoon door. Ook op het gebied van de gezondheidszorg. Wat staat er op de agenda van de Commissie voor 2012?

door Gerda van Dijk & Lodewijk Buschkens (2012) in Zorgvisie Magazine 5 mei 2012: p. 48-49.

Gemeenschap van beleid en wetgeving