Publiek Leiderschap

Als samenleving lopen wij aan tegen de grenzen van de huidige besturingsstructuren, -systemen en instrumenten. Professionals, managers en bestuurders werkzaam in het publieke domein ervaren dit in hun dagelijkse praktijk met enerzijds grote maatschappelijke uitdagingen en hoge verwachtingen en anderzijds een onderliggende dynamiek die niet te vangen is in de beschikbare managementmodellen. Vanuit nieuwsgierigheid en vanuit de behoefte aan inspiratie zijn wij – professionals, managers en bestuurders in het publieke domein – een Leadership Quest gestart. Wij dagen onszelf en elkaar uit om de eigen leiderschapspraktijken te onderzoeken met oog voor de diversiteit aan ontwikkelingen en betekenissen.
Dit boek is een eerste mijlpaal in onze verkenning van nieuwe perspectieven op publiek leiderschap. Wij hebben ons laten leiden door vragen als: hoe in een sterk geëconomiseerde samenleving oog te houden voor de menselijke waarden? Hoe krijgt leiderschap vorm in ziekenhuizen, woningcorporaties, de Landmacht, gemeenten? Welke rol spelen politiek, ondernemend en moreel leiderschap? Waar laat een publiek leider zich door leiden?
Met dit boek hopen wij de lezer te inspireren tot een eigen Quest. Een Quest die bijdraagt aan een menselijke samenleving. Daarin ligt onze meerwaarde als publieke leiders: zorg voor een goede samenleving, zorg voor het goed samen leven.

Auteurs: Gerda van Dijk, Robert Biemans, Alexandra van ’t Geloof-Witte, René Grotens, Ronald Stevens, Wil Peters, Sophia Viet, Henk Bouwmans en Rens van Loon
Eindredactie: Sophia Viet en Gerda van Dijk (2015) Boom Lemna.

Publiek Leiderschap